Шановні відвідувачі!

 Ви завітали на сторінку офіційного сайту управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації.

 На сайті Ви зможете познайомитись, як розвивається освіта у нашому районі,  довідаєтесь  про життя  дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 Сподіваємося, що, спілкуючись через сайт, ми зможемо відповісти на ті запитання, які цікавлять та турбують Вас сьогодні, а також знайти спільний підхід до рішення актуальних проблем освіти краю.

 Запрошуємо до співробітництва всіх, кому не байдужа доля дитини, хто дбає про формування високоінтелектуальної, духовно багатої особистості – громадянина України.

 

Мартинюк Любов Іванівна, начальник управління освіти

Кельменецької районної державної адміністрації

303x188-images-korisni pos-moinudepar

kelm prof

kelm rda

kelmMVDIstoruko
На даний момент 185 гостей на сайті

Контакти

Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації.

Адреса: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт. Кельменці, пл. Центральна, 2.

Керівник: Мартинюк Любов Іванівна

E-mail: rayvo-kelm@ukr.net

Тел: (03732) 2-12-74.

  

  image001 «Скільки  б ти не жив - усе  життя  слід  навчатися» 

  Конфуцій. 

   З метою активізації творчого потенціалу  педагогів, удосконалення знань , умінь  і  навичок   організації  різних  видів  педагогічної  діяльності , створення передумов для творчого використання і впровадження передового досвіду,  стимулювання  бажання  педагогів  підвищувати свій  фаховий  рівень –в Перковецькому  НВК проведено методичну декаду «Освітній  простір сьогодні» .  До участі були залучені вчителі, що атестуються, вчителі – методисти.   Розпочалася  декада     методичним  практикумом    «Комплексне  порт фоліо - як  форма  відображення  продуктивної  технології  навчання»,  для  педагогів,  які  атестуються  (Ісак М.П.,  Дереторської  І.А. , Доманчука І.В.) , який  провела  заступник  директора  з навчально-виховної  роботи  Хамчук Г.С.                            

  Керівники  шкільних  методичних  об’єднань ( Ісак М.П., Іванська  І.М., Ісак  В.В.)  організували  взаємовідвідування уроків  колег :   урок німецької  мови  у  6  класі   « Наша  школа.  Шкільні  заходи»  (вчитель   Дереторська  І.А.) ;  урок   української  літератури  у  5 класі   З. Мензатюк « Таємниця  козацької шаблі».  (вчитель  Хамчук  Г.С.)   ;                                                                                                                                                            урок  хімії  у  11  класі .  «Поняття  про  синтетичні  лікарські  рослини» (вчитель  Волощук  О.П.) ; урок    геометрії  у  11   класі  «Розв’язування задач  на  знаходження  об’ємів»  ( вчитель  Гаргаун  А. Є. ) ;                                                                урок   зарубіжної  літератури   у  11  класі   Ернест    Хемінгуей  «Старий  і  море»  . Повість-притча  про людину. (  вчитель  Ісак  М.П)  .          

    Під час проведення  відкритих  уроків  усі  вчителі  продемонстрували глибокі знання  матеріалу  з  навчальних  дисциплін,  розуміння змісту і вимог навчальних програм та місця даного уроку у системі вивчення науки, знання  методики  викладання  предмету, володіння  методами організації  діяльності, що забезпечують  засвоєння  матеріалу  учнями .  Використовували  як традиційні  методи  й    форми роботи :  фронтальне опитування, бесіда, розповідь, робота з підручниками, таблицями,  ілюстраціями,  демонстрація, показ,  практичні  завдання – залежно від специфіки матеріалу, який засвоювався,  так і інноваційні: «мозковий штурм», «асоціативний кущ», проблемна  ситуація,  робота  в  парах і  у групах,  взаємонавчання,  дискусія, ситуаційно-рольові  ігри,  дослідження,  тренінги,  тощо. Як  правило,  всі  ці форми  і  методи  роботи  під  час  проведення  уроків  чергувалися, вміло поєднувалися,  що забезпечило  успішне  виконання  завдань уроку .

       Вчителі відповідально поставилися до підготовки уроків, правильно визначали  тип  уроку  та  спланували його хід, структуру; добирали  змістовний науковий,  в т.ч. додатковий матеріал з різних джерел, значну кількість наочних,  звукових, відео - матеріалів; виготовляли до уроків достатню кількість  роздаткового  матеріалу, планували  роботу з довідковою літературою, словниками – з метою активізації  навчальної  діяльності школярів,  виховання  у  них  цікавості до процесу пізнання, формування у дітей  бажання  вчитися, відповідального ставлення до навчальної праці.

      Варто  також  відзначити  демократичний  стиль  спілкування  і  взаємин, атмосферу  порозуміння  між  усіма  учасниками  освітнього  процесу – сприятливі  умови  для  досягнення  позитивних  результатів  у  процесі навчання  і  виховання.                       

     Заключним  етапом   декади  став  методичний   тренінг  « Вчитель – вічний  учень»  ,який провела  заступник  директора    НВК  з  навчально -виховної  роботи  Хамчук  Г . С.  Основне   його  призначення  -  мотивація  педагогів  до  особистісного  та  професійного  розвитку  ,  самовдосконалення  ,  формування  знань  та  удосконалення  навичок  в  оволодінні  ключовими  освітніми  компетенціями,  що  є   обов’язковою  умовою  реалізації   компетентісного підходу  у  сучасній  школі . Після прослуховування  притчі про  мудрого  вчителя  ,педагоги  працювали  в  групах,  називаючи  риси,  властивості  та  характерні  ознаки  ідеального  вчителя  у  відповідних  аспектах  (як  фахівця , працівника  , людини);  порівнювали  свою  службу  із  професійною  службою  інших та розробили  пам’ятку  для  сучасного  вчителя  «Толерантність  як  показник  компетентності  педагога».   Після  проведених  вправ «Погляд на життя»,  та  вправи  -демонстрації  «Вплив  слова  на  психологічний  стан  людини»  ,  учасники  виробили  правила  толерантного спілкування та склали квітку толерантності, де кожна  пелюстка відображала риси та ознаки  толерантності.

      Творчим завданням для  груп  вчителів була  педагогічна  вікторина  «Вік  живи – вік учись».,  яка була доказом того ,що світ постійно  змінюється  .Це  відбувається  завжди  й  усюди  ,і  жоден  ,навіть  найвидатніший  учений ,ніколи  не  знатиме  всього  про  навколишній  світ, хоч  би  йому  самому  здавалося , що  має  достатньо  накопичених  знань  .   Найвидатніший    мислитель   античної  доби  Сократ  був  дуже   освіченим,  але  не  соромився  визнати  «Я  знаю , що  нічого  не  знаю» .  Цей  його  афоризм  не  втратить  актуальності  ніколи.   Якщо  ми  прагнемо  навчати  інших,  то  повинні  навчатися  самі.

  image001image002image003image004image005image006image007image008image009image010image011image012image013image014image015image016image017image018image019image020image021image022image023image024image025image026image027image028image029image030image031image032image033image034image035image036image037image038image039image040image041image042image043image044