Шановні відвідувачі!

 Ви завітали на сторінку офіційного сайту управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації.

 На сайті Ви зможете познайомитись, як розвивається освіта у нашому районі,  довідаєтесь  про життя  дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 Сподіваємося, що, спілкуючись через сайт, ми зможемо відповісти на ті запитання, які цікавлять та турбують Вас сьогодні, а також знайти спільний підхід до рішення актуальних проблем освіти краю.

 Запрошуємо до співробітництва всіх, кому не байдужа доля дитини, хто дбає про формування високоінтелектуальної, духовно багатої особистості – громадянина України.

 

Мартинюк Любов Іванівна, начальник управління освіти

Кельменецької районної державної адміністрації

303x188-images-korisni pos-moinudepar

kelm prof

kelm rda

kelmMVDIstoruko
На даний момент 146 гостей на сайті

Контакти

Управління освіти Кельменецької районної державної адміністрації.

Адреса: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт. Кельменці, пл. Центральна, 2.

Керівник: Мартинюк Любов Іванівна

E-mail: rayvo-kelm@ukr.net

Тел: (03732) 2-12-74.

  Home ДПА Порядок закінчення 2014/2015
  

  Про порядок закінчення 2014/2015     навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району

   

   

  Додаток _____

                                                                                         до протоколу наради керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних

  навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

  03 квітня 2015 № __

   

  ІНФОРМАЦІЯ

  про порядок закінчення 2014/2015                                                                     навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району

   

   

  У 2014/2015 навчальному році освітні заклади району закінчують 183 одинадцятикласників, що на 49 менше, ніж у минулому навчальному році та 331 учнів дев”ятих класів.

  Претендують на нагородження медалями 27 учнів (у 2010/2011н.р.- 29; 2011/2012 – 49; 2012/2013 – 34; 2013/2014 - 45): золотими - 22, срібними - 5. Претендують на відзнаку 35 учнів.

  Вся інформація щодо закінчення навчального року постійно розміщується та оновлюється на сайтах МОНУ, Департаменту освіти і науки ОДА та управління освіти РДА.

  Для успішного завершення 2014/2015 навчального року використовується:

  нормативна база МОНУ:

  -                    Положення про державну підсумкову атестацію учнів, затвердженого наказом МОНУ від 30.12.2014р. №1547, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/266024;

  -                    Лист МОНУ від 11.06.2014 №1/9-303 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року";

  -                    Наказ МОНУ від 20.02.2015 №192 "Про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році";

  -                     Наказ МОНУ від 13.12.2000 №584 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

  -                     Наказ МОНМСУ від 07.02.2012 № 116, яким затверджені зміни до положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

  -                     Лист МОНУ від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ»;

  -                    спільний наказ МОНМС та МОЗ від 01.02.2013 №72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів(вихованців) ЗНЗ за станом здоров’я».

  -                    Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти (Наказ МОНУ від 14.04.2008 №319)

   

  нормативна база ДОНМС:

  -                    Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 13.06.2014 №498 "Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року";

  -                    Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 26.02.2015 №82 «Про проведення державної підсумкової атестації в 2014/2015 навчальному році та порядок закінчення навчального року у ЗНЗ області";

   

   

  нормативна база управління освіти РДА:

  -                    наказ управління освіти РДА від 02.03.2015 №30 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2014/2015 навчальному році та порядок закінчення навчального року у ЗНЗ району";

   

  Які ж особливості проведення ДПА у цьому році?

  -         Прийнято нове Положення про ДПА (наказ МОН від 30.12.2014 №1547);

  -         ДПА з української мови проходитиме у формі ЗНО 24 квітня 2015 року (вносимо у розклади ДПА, але не формуємо атестаційну комісію);

   

  Терміни закінчення навчального року:

  У 2014/2015н.р. навчальні заняття завершуються 29 травня 2015 року. У цей день проводиться свято «Останній дзвоник» (записуємо в журнали).

   

  Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів проводяться у 1-4 класах 1-4 червня, у 5-8 і 10 класах - 1 – 12 червня (оскільки 1 червня – вихідний, тому вирішує заклад).

   

  Державна підсумкова атестація проводиться:

  -                    у 4-х класах - з 12 по 21 травня;

  -                    9-х класах     - з 1 по 8 червня;

  -                    11-х класах   - з 22 по 28 травня

   

  ДПА проводиться у письмовій формі та розпочинається о 9.00год. (Інший час початку проведення державної підсумкової атестації погоджувати з управлінням освіти райдержадміністрації).

   

  Предмети ДПА:

   

  -                     У 4-х класах – атестація проводитиметься у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та математики.

  Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці.

         Орієнтовно:

  12.05.2015- математика;

           14.05.2015 – українська мова;

  19.05.2015 – українська мова (читання);

   

  Зміст завдань для державної підсумкової атестації формуються вчителями початкових класів, погоджує їх педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

  На проведення атестації відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

  Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

  Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

  Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

  ДПА виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривале перебування на лікуванні, участь у спортивних змаганнях, переїзд на інше місце проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх виконанні. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням за результатами семестрового оцінювання.2

   

   

   

  -                     У 9-х класах – ДПА з 3-х предметів: української мови (01-02.06.2015); математики (04-05.06.2015); предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором навчального закладу (08.06.2015), з урахуванням поглибленого вивчення предметів: у Кельменецькому ліцеї – 9-Б історія; 9-В англійська мова; Новоселицький НВК– біологія; Бузовицький НВК – історія України;

  З усіх предметів атестація проводиться письмово.

   

  Завдання ДПА з української мови є контрольний текстовий диктант для перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів.

  На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинається з початку читання вчителем тексту.

  ДПА з математики проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії, завдання мають охоплювати весь курс математики за 5-9 класи.

  Варіанти завдань атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, укладені завдання повинні бути погоджені педагогічною радою та затверджені керівником навчального закладу. Кожен варіант атестаційної роботи повинен складатися з трьох частин, які відрізняються за рівнем складності та формою завдань.

  Атестація з математики проводиться упродовж 135 хв.

  Атестаційна робота оформляється письмово у зошиті або на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу: у верхній лівій частині сторінки ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.

  Атестаційна робота кожного учня оцінюється за 12-бальною шкалою – однією оцінкою з математики.

  В класному журналі оцінку виставляти на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом "ДПА" після колонки з написом "Річна" та у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту і враховуються при визначенні середнього балу.

   

   

   

  Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться 24 квітня та з 22 по 28 травня з трьох предметів у письмовій формі. У цей період навчальні заняття для одинадцятикласників не проводяться.

   

  Українська мова (24.04.2015). Атестація з української мови в 11 класі проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання у Кельменецькому пункті тестування.

  Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень – українська мова) Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним закладам, які зараховуються як результати атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

  Атестація в 11 класі для учнів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію), учнів вечірніх шкіл, які не будуть вступати до вищих навчальних закладів, проводиться у навчальному закладі у формі переказу про що видається відповідний наказ керівника.

  Провести заміну уроків та відпрацювання для учнів 11-х класів та для вчителів, які залучені будуть у пункті тестування.

   

  Історія, математика - 22.05.2015 Частина учнів 11-го класу може обрати історію, а інша - математику.

   

  Предмет за вибором (26-28.05.2015). Щодо предметів за вибором в 11-му класі, то кожен учень може обрати будь-який предмет, винесений на атестацію.

   

  При вивченні профільних предметів атестацію складати можна із одного з них як предмет за вибором.

   

   

   

   

   

   

  Вручення документів про освіту:

  для 11-х класів – 30 травня 2015 р. на урочистих зборах.

  Свідоцтва про базову загальну середню освіту будуть вручені випускникам 9-х класів 11 червня.

  Документи про здобуття освіти учням-випускникам вручати на урочистих зборах. До участі в зборах запрошувати батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації випускних вечорів залу­чати органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітньо­го навчального закладу, піклувальну раду, організацію «Батьки – дітям» тощо).

  Управління освіти райдержадміністрації забороняє будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення загальноосвітнього навчального закладу, збір коштів на урочистості, подарунки школі, педагогічним працівникам тощо.

  2014/2015 н.р. у ЗНЗ району завершиться не пізніше 1 липня 2015 року, згідно п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

   

  Для успішного завершення 2014/2015 н.р. необхідно:

  1. 1.Дирекції загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-виховних комплексів:

  -                    до 15.03.2015 видати накази про порядок закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації та чітко дотримуватись його виконання;

  -                    до 10.04.2015 подати в управління освіти райдержадміністрації розклад державної підсумкової атестації, врахувавши, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів;

  -  до 20.04.2015 року утворити державні атестаційні комісії з кожного предмета інваріантної складової робочого навчального плану.

   

  Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів звільнити від атестації з предметів переможців IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.

  - Переможців ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу.

  -                    бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати, після колонки з написом «Річна»;

  - Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)). Підставою для звільнення є рішення педагогічної ради та наказ директора.

  - Результати державної підсумкової атестації виставити у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього балу атестата.

  - зобов'язати учнів 9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

  - На підставі листа Міністерства освіти і науки від 08.02.2010 № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

  Середній бал атестата розрахувати як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

   

   

  Управлінню освіти райдержадміністрації тримати на постійному контролі:

  -               процес присудження золотої та срібної медалей, організацію та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах.

   

  Дирекція закладів освіти ще раз опрацювати Інструкцію про переведення та випуск учнів

   

  Заступник начальника - начальник відділу

  контролю та кадрової роботи

  управління освіти райдержадміністрації                     Галай Ж.О.